cennik szkoleń

Cennik szkoleń w formie e-learningu-☎ 500 193  952

 

Nazwa szkolenia

 

Cena zł.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców138,99
Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami98,40
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych59,04
Szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych68,88
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych138,99

Cennik szkoleń i usług  bhp

Szkolenie BHP – instruktaż ogólny30,00/osoba
Szkolenie BHP pracodawcy/kierujący pracownikami / okresowe80,00/osoba
Szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych60,00/osoba
Szkolenie BHP pracowników / okresowe60,00/osoba
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego120,00/stanowisko
Opracowanie instrukcji stanowiskowych50,00/szt.
Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki120,00
Udział w pracach zespołu powypadkowego200,00
Opracowanie programu szkolenia/instrukcji stanowiskowych120,00
Instrukcje bhp70,00
Stała obsługa  BHP zakładów pracy od50,00* zł za miesiąc
Rejestr wypadków20,00

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).