Egzaminy UDT testy – pytania i odpowiedzi do testów

Egzaminy UDT Testy

pytania i odpowiedzi do testów

Rozpocznij rozwiązywanie testów, aby przygotować się do egzaminów UDT. Wybierz jedną z 4 kategorii i rozpocznij automatyczną naukę Online. W każdym momencie możesz w prosty i szybki sposób powtórzyć wiedze. Testy na egzamin UDT działają zarówno na komputerze, tablecie oraz telefonie.

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).