Kurs operatora suwnicy-przed egzaminem UDT

Wyszkolony operator suwnic jest jednym z najbardziej poszukiwanych na całym świecie specjalistów. Decydując się na kurs operatora suwnic w naszym ośrodku szkoleniowym można

uzyskać niezmąconą pewność, że będzie się w pełni przygotowanym do spełnienia się w tej roli. Praca operatora suwnic to duża odpowiedzialność, ale my wiemy jak pomóc naszym kursantom w odnalezieniu się w tych wymaganiach i wiodących w branży standardach. Dopilnowują tego za każdym razem nasi szkoleniowcy – praktycy i miłośnicy tej branży.

 

Kurs na suwnice – u nas zawsze profesjonalnie

Każda osoba kończąca kurs na suwnice w naszym ośrodku staje się w pełni wykwalifikowanym fachowcem posiadającym zdolność do:

 • konsekwentnego,
 • niezależnego,
 • bezpiecznego

 

wykonywania zadania, które jest efektywne i zgodne z najwyższymi standardami. Aby omówić swoje wątpliwości, wymagania czy preferencje bądź też po prostu zarezerwować kurs w naszym ośrodku – wystarczy się z nami skontaktować.

 

Na kurs operatora suwnicy zapraszamy osoby, które:

 • nie miały wcześniejszego doświadczenia w obsłudze suwnic
 • chcą wnieść dodatkowe umiejętności do podniesienia walorów w miejscu pracy
 • chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje dla podniesienia swojej wartości na rynku pracy

  Wszystkie zajęcia z operowania suwnic są w naszym ośrodku szkoleniowym prowadzone pod bezpośrednim nadzorem w celu rozwijania umiejętności w bezpieczny i profesjonalny sposób w zakresie operacji związanych z tą maszyną. Z naszych kursów mogą też skorzystać już zaawansowani operatorzy, którzy chcą podnieść bądź odświeżyć swoje umiejętności, czy też zwyczajnie potrzebują zaświadczenia o formalnym szkoleniu, potwierdzającym ich praktyczne doświadczenie w pracy z suwnicami. To dobry ruch w stronę uzyskania ciągłości własnych kompetencji.

   

  Szczegóły dotyczące kursu operatora suwnic

  Szkolenie operatorów suwnic odbywa się w siedzibach klientów bądź naszych centrach szkoleniowych – na życzenie. Oferowany kurs suwnice ma na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie prawidłowego użytkowania i kontroli przedoperacyjnej suwnic. Kurs wykorzystuje praktyczne sesje, w których obciążenia są przenoszone przez uczestników pod okiem doświadczonego wykładowcy, a równocześnie wykwalifikowanego operatora.

  Kurs operatora suwnic spełnia wszelkie wymagania i obejmuje zajęcia praktyczne, egzamin pisemny i praktyczną ocenę nabytych zdolności, po której zdobywa się stosowane certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

   

  Kursanci podczas szkolenia na operatora suwnic zapoznają się m.in. z tematami takimi jak:

  • Wymagania inspekcyjne;
  • Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Systemy mechaniczne;
  • Elementy konstrukcyjne,
  • Obowiązujące przepisy i standardy;

   

  Dlaczego warto wybrać nasz kurs operatora suwnic?

  • Oferujemy konkurencyjne ceny.
  • Posiadamy wyszkoloną kadrę.
  • Stosujemy nowoczesne metody szkoleniowe.
  • Na kursach panuje sprzyjająca zdobywaniu wiedzy atmosfera.

   

  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących oferty szkoleniowej – zapraszamy do kontaktu! Odpowiemy tak szybko, jak tylko to możliwe.

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).