SZKOLENIE BHP – OKRESOWE PRACOWNIKÓW

szkolenie bhp pracowników

Szkolenie bhp okresowe   pracowników =Bezpieczne wykonywanie pracy

 

Po co szkolenie bhp?

Niektórzy z Państwa mogą zastanawiać się po co w ogóle odbywać takie szkolenia.

Otóż mają one na celu zapoznanie ludzi z ogólnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa podczas pracy, a to z kolei ma wpływ na całe środowisko.

Odpowiednie zachowanie w danej pracy i zachowanie określonych zasad podczas wykonywania konkretnych czynności ma wielki wpływ nie tylko na bezpieczeństwo jednostki, ale także wszystkich osób znajdujących się w jej otoczenie oraz całego miejsca pracy.

+To niezwykle ważne by szerzyć wiedzę na ten temat, dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, a także zapewniamy fachową pomoc i obsługę na każdym etapie szkolenia. Nasi wykwalifikowania pracownicy postarają się spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Zapraszamy

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

Każda praca wymaga zaznajomienia się w pewnymi przepisami czy zasadami związanymi z daną branżą lub stanowiskiem.

Różnią się one w zależności od rodzaju danej pracy.

Jednak w przypadku wszystkich występuje jedna i ta sama zasada, a mianowicie BHP. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy poszukują możliwości odbycia takich zajęć, na których dowiedzą się o wszelkich zasadach. Jedynie wtedy mogą legalnie pracować, dlatego też oferujemy Państwu odbycie takiego kursu w naszej firmie.

 

Oferowane przez nas szkolenie bhp obejmuje zarówno pracodawców jak i pracowników. W pierwszym przypadku szkolenie należy regularnie powtarzać. Jego celem jest przede wszystkim aktualizacja i uzupełnianie wiedzy z zakresu:

 

 • oceny zagrożeń występujących podczas pracy
 • kształtowanie bezpiecznych warunków pracy
 • ochrony pracowników

 

W przypadku pracowników to sam pracodawca zobligowany jest do zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia. Dodatkowo należy je przechodzić okresowo. Celem takiego szkolenia bhp jest:

 

 • zapoznanie z przepisami prawnymi
 • zapoznanie z zagrożeniami występującymi podczas wykonywania danej pracy
 • zapoznanie z okolicznościami występowania wypadków
 • zapoznanie z postępowaniem w chwili wystąpienia wypadków

 

Nasi wykwalifikowania pracownicy postarają się spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Zapraszamy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. (art. 237 § 2KP) 

Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.) 

szkolenie bhp Rybnik,szkolenie bhp sosnowiec,szkolenie bhp Katowice,szkolenie bhp Żory,szkolenie bhp Racibórz,szkolenie bhp Gliwice,szkolenie bhp Zabrze,szkolenie bhp Wodzisław Śląski,szkolenie bhp Jastrzębie Zdrój,szkolenie bhp Wrocław,szkolenie bhp Kraków,szkolenie bhp Opole

Przypominamy, że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy (paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego)  Organizujemy szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP:

 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania  tej służby
 • osób kierującymi pracownikami
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych

Celem szkolenia BHP – okresowego (min. 8 godzin lekcyjnych) jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
 • zagrożeniami występującymi w procesach pracy
 • okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków
 • zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń

Ramowy program szkolenia BHP – okresowego:

 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody      likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Szkolenia prowadzone są przez Specjaliste ds. BHP 

 

 
 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia  Co ile szkolenie okresowe?

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,
 • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

W jakiej formie szkolenie?  Szkolenie okresowe przeprowadza się w formie:

 • kursu – składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • seminarium – obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
 • samokształcenia kierowanego – odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. Miejsce prowadzenia szkoleń okresowych Śląsk i nie tylko.                                                                                                                                                                                                                                           

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).