Kurs HDS Bielsko Biała

Operator żurawia przenośnego Kurs HDS Bielsko Biała oraz żurawia przewoźnego.
Kurs HDS Bielsko Biała ma na celu przygotowanie kursanta do bezpiecznej pracy urządzeniem oraz do przystąpienia do egzaminu Państwowego UDT

Po zdaniu którego otrzyma uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych HDS oraz żurawi leśnych a także żurawi przewoźnych oraz stacjonarnych

Kurs HDS Bielsko Biała są organizowane codziennie od poniedziałku do soboty po wcześniejszym ustaleniu terminu i grupy uczestników.

Ponadto jesteśmy gotowi na jego wykonanie w dowolnym miejscu w Polsce lub za granicą po wcześniejszym ustaleniu terminu i grupy uczestników.
Przy grupach zorganizowanych min. 5 osób możemy zaproponować korzystne rabaty. Kurs HDS Bielsko Biała tel.500193952

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).