Kurs pilarki mechaniczne Sosnowiec

Pilarki mechaniczne – przenośne urządzenie służące do pozyskiwania i obróbki drewna oraz do prac z tym związanych.

Piły mechaniczne dzielimy na:

-Elektryczne

-Spalinowe

Kurs pilarki mechaniczne Sosnowiec warunki przyjęcia na kurs:

  • Ukończone 18 lat.

Kurs na piły cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do samodzielnej i bezpiecznej obsługi pilarek mechanicznych Sosnowiec, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Kurs piły mechaniczne Sosnowiec przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe, przycinanie gałęzi drzew i krzewów na terenach zielonych  oraz prac na terenach budowy.

Kurs piły program szkolenia:

  • Budowa,
  • Obsługa i konserwacja,
  • Przepisy BHP
  • Pierwsza pomoc,
  • Zajęcia praktyczne

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).