Kurs suwnice, wciągniki i wciągarki Sosnowiec

Urządzenie pracujące w trzech płaszczyznach przesuwu z mechanizmem podnoszenia i opuszczania oraz elementem chwytającym w postaci zawiesia hakowego, trawersu, itp.

Udział w Kurs suwnice, wciągniki i wciągarki Sosnowiec oznacza nabycie specjalistycznej wiedzy, praktycznych umiejętności w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych oraz niezbędnych kwalifikacji do pracy jako operatorów suwnic/cięgników – nauka pod względem zaliczenia egzaminu UDT.

Program ramowy Kursu suwnice, wciągniki i wciągarki Sosnowiec :

– Przepisy prawne dotyczące eksploatacji i obsługi suwnic

– Podstawowe definicje oraz rodzaje i charakterystyka urządzeń transportu bliskiego

– Charakterystyka udźwigu oraz zasady stateczności suwnic

– Zasada działania oraz budowa części mechanicznej i elektrycznej suwnic i jej mechanizmów

– Urządzenia zabezpieczające

– Osprzęt przeładunkowy suwnicy : rodzaje, budowa, zastosowanie oraz udźwig zawiesi

– Zasady eksploatacji, w tym bezpieczna obsługa suwnic

– Postępowanie w razie wypadku i awarii

– Zajęcia praktyczne

Zakończeniem Kurs suwnice, wciągniki i wciągarki Sosnowiec jest państwowy egzamin przed właściwą dla danego rejonu komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydawane uprawnienia w postaci zaświadczeń kwalifikacyjnych są terminowe i zezwalają na obsługę suwnic określonego typu, zgodnie z odbytym kursem.


DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).