Kursy ADR śląsk

Kursy ADR 500 193  952

kurs adr Dokładamy wszelkich starań, by każdy wykonywany przez nas  kurs adr był dostosowany do potrzeb naszych Klientów. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra wykładowców oraz nowoczesne metody szkolenia (prezentacje multimedialne e-kierowca) sprawiają, że przeprowadzane przez nas szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród firm transportowych i kierowców indywidualnych.

Wiemy, jak prowadzić efektywnie  kurs adr

, dlatego naszym Klientom dajemy gwarancję 100% zdawalności (przy pełnym zaangażowaniu uczestnika kursu).

Jeśli więc oczekują Państwo wysokiego poziomu nauczania oraz przyjaznej atmosfery podczas Szkolenia, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty oraz kontaktu. W ramach kursu adr otrzymują Państwo:

 • profesjonalne przygotowanie do przewozu materiałów niebezpiecznych
 • materiały szkoleniowe niezbędne do nauki i zdania egzaminu
 • egzamin państwowy w cenie kursu adr
 • 100% gwarancję zdania egzaminu państwowego (przy pełnym zaangażowaniu kursanta)
 • dodatkowo na wykładach w klimatyzowanej sali kawa, herbata i inne napoje gorące gratis.
 • Kurs ADR CENA: najlepszą cenę z możliwością negocjacji ceny przy grupach zorganizowanych

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

Nasza szkoła jest certyfikowanym ośrodkiem  kursów  ADR wpisanym do rejestru Marszałka Województwa Śląskiego.

Kursy adr dla kierowców :podstawy i cysterny w bardzo atrakcyjnej cenie .Zdawalność 100%

SZANOWNI WŁAŚCICIELE FIRM I KIEROWCY!!! NIE ZWLEKAJCIE NA OSTATNI DZIEŃ ZAPISÓW!!! IM WCZEŚNIEJ, TYM WIĘKSZA SZANSA, ŻE KURS ZOSTANIE PRZEPROWADZONY. PRZYPOMINAMY, ŻE WYMAGANA ILOŚĆ KURSANTÓW W NASZEJ FIRMIE WYNOSI JEDYNIE 2 OSOBY. DLA OSÓB, KTÓRYM ZOSTALIŚMY POLECENI – OFERUJEMY ZNIŻKĘ 5 %

Chcesz zostać kierowca adr śląskie.

Atrakcyjna Cena Kursu ADR

WYSTARCZY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO POLECAJĄCEGO I JUŻ ZOSTAJE PARĘ GROSZY W KIESZENI 🙂 ZAPRASZAMY!! Szkolenia ADR dla kierowców ŁP-Ekspert organizuje nasypujące kursy adr na Śląsku:

Poniżej przedstawiamy rodzaje prowadzonych kurs adr przez ŁP-EKSPERT :

Rodzaje kursu ADR dokształcającego początkowego:
 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

  – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;

 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

  – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Rodzaje kursu ADR dokształcającego doskonalącego:

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

working man in shipping port,freight cargo ,logistic and import,export business

Jesteśmy mobilni posiadamy własny projektor, ekran, prezentacje adr.

Zapraszamy kierowców adr śląskie.

Łp-Ekspert kursy adr śląsk: -Rydułtowy –Katowice -Częstochowa -Sosnowiec-Gliwice, -Zabrze -Bielsko-  Biała -Ruda Śląska  -Rybnik -Tychy -Dąbrowa Górnicza -Chorzów-Jaworzno -Jastrzębie Zdrój -Racibórz -Kędzierzyn-Koźle – Opole – Żory – Gliwice – Mysłowice – Mikołów, Katowice – Knurów

Podstawa prawna: Umowa ADR 2015 dział 8.2. Wymagania dotyczące szkolenia załogi pojazdu. ADR 8.2.1. Zakres i wymagania ogólne dotyczące szkolenia kierowców. ADR 8.2.1.1 „Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni posiadać zaświadczenie wydane przez właściwą władzę, stwierdzające, że przeszli oni szkolenie i zdali egzamin w zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebezpiecznych.”

ADR 8.2.1.2 „Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni przejść szkolenie podstawowe.(…) Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, a w sytuacji gdy wypadek zaistnieje, umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania ich własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska. Szkolenie to powinno stanowić bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców(…)”

ADR 8.2.1.3 „Kierowcy pojazdu MEMU przewożących towary niebezpieczne w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności powyżej 1m3, kierowcy pojazdów-baterii o pojemności całkowitej powyżej 1m3 oraz kierowcy pojazdów lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezpieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub w MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3m3, powinni przejść specjalistyczne szkolenie w zakresie przewozu w cysternach(…).” ADR 8.2.1.4 „Kierowcy pojazdów przewożących materiały lub przedmioty klasy 1 (…), kierowcy MEMU (…) oraz kierowcy pojazdów przewożących niektóre materiały promieniotwórcze (…), powinni przejść szkolenie specjalistyczne (…).”

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 1367 z dnia 19 sierpnia 2011 r. Art 20. 1.:”Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.” 2. „Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która: (…) 3) ukończyła odpowiedni kurs ADR (…) 4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy lub doskonalący.”

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH ADR

 • Najbliższe terminy szkoleń – publikowane na stronie www.piszczekszkolenia.pl
 • Warunki uczestnictwa:
  • ukończone 21 lat
  • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy
  • przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie
 • Wymagane dokumenty:
  • prawo jazdy,
  • dowód osobisty,
  • kserokopia posiadanego (aktualnego) zaświadczenia ADR *
  • zdjęcie kolorowe o wymiarach 35x45mm,wykonanym na jasnym tle,majacą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza.
 • Cel szkolenia:
  • zapoznanie kierowcy z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  • przekazanie podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych,
  • wskazanie sposobów postępowania w sytuacji wypadku, podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa własnego oraz innych osób oraz środowiska.
 • Podstawa prawna:
  • USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2011 roku poz. 1367 ze zmianami;
  • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr z 2012, poz. 619 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary cniebezpieczne (Dz. U. z 2012 , poz. 191 ze zmianami).
 • Program kursu:
  • Podstawowy:
   • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
   • główne rodzaje zagrożeń,
   • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
   • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
   • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
   • oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
   • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
   • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
   • zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
   • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
   • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
   • manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
   • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
   • ochrona towarów niebezpiecznych;
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów w cysternach:
   • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
   • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
   • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
   • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych;
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1
   • specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
   • szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7
   • specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
   • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
   • szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
   • szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym
 • Czas trwania kursu:
  • Podstawowego: 24 godz. lekcyjne;
  • Specjalistycznego – przewóz w cysternach: 16 godz. lekcyjnych;
   • W odniesieniu do ww kursów dodatkowe ćwiczenia praktyczne – minimalny czas trwania kursu przedłuża się wówczas o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.
  • Specjalistyczny klasy 1: 8 godz. lekcyjnych;
  • Specjalistyczny klasy 7: 8 godz. lekcyjnych;
  • Godzina lekcyjna kursu trwa 45 minut. A czas trwania kursu w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.
 • Egzamin:
  • Zakres egzaminu, obejmuje sprawdzenie:
   • wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących; dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.
   • przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
  • Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia prowadzonym przez Łp-Ekspert Śląsk przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez marszałka województwa,
  • Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;
   • Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;
  • Egzamin przeprowadzony jest w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru;
  • Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystąpić do egzaminów poprawkowych;
  • Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu;
 • Zaświadczenie ADR wydaje Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia ADR, która jest zawarta w cenie KURSU.

Gorąco zachęcamy także do skorzystania z naszych szkoleń e-learningowych BHP, usług doradztwa ADR oraz innych elementów naszej oferty.

*Dotyczy posiadaczy zaświadczenia ADR aktualnego w dniu egzaminu.

Kurs ADR jak wygląda

Zwykle taki kurs jest ważny przez kilka lat, ale może zostać przedłużony w ostatnim roku przed upływem terminu, poprzez krótki kurs ponownej certyfikacji odświeżający wiedzę – by móc ponownie zakwalifikować się na kolejne kilka lat legalnego transportu takich towarów.

Szkolenie jest zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, obejmuje wszystkie pojazdy i większość rodzajów ładunków. Co więcej, zwykle obejmuje podstawowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i szkolenia przeciwpożarowego. Jeśli wykonuje się go w renomowanym ośrodku szkoleniowym zwykle można liczyć też na kompleksowe materiały pomocnicze po kursie, certyfikat ADR i identyfikator. Szkolenie ADR ma różny czas trwania – co zależy od tego, czy jest mowa o kursie dla początkujących kierowców, czy też tych którzy wiedzę odświeżają/przedłużają certyfikat.

Zwykle podczas tego kursu poznaje się m.in. takie zagadnienia jak:

 • podstawowe zasady przewożenia dowolnej klasy towarów niebezpiecznych w cysternach samochodowych, kontenerach, opakowaniach, bębnach, butlach i luzem.
 • Specyfikę przewożonych materiałów, a w tym gazy, ciecze łatwopalne, substancje utleniające i organiczne nadtlenki, substancje toksyczne, szkodliwe i zakaźne, substancje żrące – kwasy i zasady.

Zwykle też w renomowanych ośrodkach szczegółowy zakres określonego szkolenia jest dostosowany do klienta, mając na uwadze jego potrzeby, umiejętności, doświadczenie w danym obszarze oraz sposób wykorzystania zdobytej wiedzy.

Każde szkolenie może być nieco inne, w zależności od audytorów – niektóre przeznaczone są dla specjalistów (pracownicy którzy ładują i rozładowują towary niebezpieczne, pracownicy firm spedycyjnych i kierowcy bez certyfikatów ADR), a niektóre są tworzone dla kierownictwa. Opracowywane są również programy szkoleń zawodowych z możliwością elastycznego dostosowywania do wymagań i indywidualnych warunków funkcjonowania firmy. Na stronie https://piszczekszkolenia.pl/ można dowiedzieć się więcej w temacie kursów ADR – ten ośrodek jest jednym z najlepszych w Polsce oferujących tego typu szkolenia.

Kurs ADR CENA

Kurs ADR cysterny realizujemy od kilku lat. Jeżeli jesteś zainteresowany tym kursem to zapraszam Cie do sprawdzenia naszych opinii, które znajdziesz na naszej stronie oraz w Mapach Google. Ponad 25 osób pozytywnie skomentowało nasze kursy. Staramy się w Kursach ADR cysterny wprowadzać bardzo dobrą jakość i realizować je z zaangażowaniem. Aktualną Cenę Kursu ADR możesz sprawdzić w naszym cenniku – kurs adr cena.

Kursy i szkolenia oferowane są dla osób i firm z następujących miast:• Będzin • Bestwina • Biała Błotna • Bielsko Biała • Bierna • Bieruń • Boguchwałowice • Brenna • Buczkowice •Bystra •Bytom• Cegielnia • Chorzów • Cieszyn • Cisiec • Cisownica • Cynków • Czechowice-Dziedzice • Czekanów • Czeladź • Czernichów • Częstochowa •Czyrna• Dąbrowa Górnicza • Dębowiec • Dzięgielów• Garnek • Gierałtowice • Gilowice • Glinka • Gliwice • Goczałkowice-Zdrój • Godziszka • Goleszów • Górki Małe • Górki Wielkie • Gorzyce • Imielin • Istebna• Jastrząb • Jastrzębie-Zdrój • Jaworze • Jaworznik • Jaworzno • Jaworzynka • Jeleśnia• Kalna • Kamesznica • Katowice • Kiczyce • Kiełkowice • Kisielów • Kłobuck • Knurów • Kobiór • Kochcice • Kocierz Rychwałdzki • Kocoń • Koniaków • Koniecpol • Korbielów • Koszarawa • Koszwice • Kotowice • Koziegłowy • Kroczyce • Krzyżowa • Kule L • Łagiewniki Wielkie • Laliki • Łaziska Górne • Lgota Górna • Lipowa • Lubliniec M • Malinka • Marklowice • Masłońskie • Meszna • Miasteczko Śląskie • Międzybrodzie Bialskie • Międzybrodzie Żywieckie • Mikołów • Milówka • Mirów • Morsko • Mysłowice • Myszków N • Nakło Śląskie • Niegowa • Nieledwia • Niewiesze • Nowa Osada • Nowe Bojszowy • Nowe Chechło O • Ochaby Małe • Ogrodzieniec • Okrajnik • Olza • Orzesze • Ostrów P • Pewelka • Pewel Mała • Pewel Wielka • Piasek • Piekary Śląskie • Pierzchno • Pietrzykowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Pogrzebień • Ponik • Porąbka • Poraj • Przeczyce • Przyborów • Przystajń • Przyszowice • Pszczyna • Pyrzowice • Pyskowice R • Racibórz • Radlin • Radziechowy • Radzionków • Rajcza • Rokitno Szlacheckie • Ruda Śląska • Rybarzowice • Rybnik • Rycerka Dolna • Rycerka Górna • Rychwałd • Ryczówek • Rzędkowice S • Sarnów • Siedlec • Siemianowice Śląskie • Siewierz • Skoczów • Sławków • Ślemień • Smereków Wielki • Smoleń • Soblówka • Sól • Sopotnia Wielka • Sośnicowice • Sosnowiec • Świętochłowice • Świnna • Szałsza • Szare • Szczyrk • Szonowice T • Tarnowskie Góry • Toszek • Tresna • Twardorzeczka • Tychy U • Ujsoły • Ustroń W • Węgierska Górka • Wieprz • Wilkowice • Wisła • Włodowice • Wodzisław Śląski • Woszczyce • Woźniki • Wysoka Z • Żabnica • Zabrze • Żarki • Żarki Letnisko • Zarzecze • Zawady • Zawiercie • Zdów • Zebrzydowice • Złatna • Wrocław • brzeg dolny Złoty Potok • Żory • Zrębice • Zrębice Pierwsze • Zwardoń • Żytna • Żywiec. kurs adr Rybnik • kurs adr Wodzisław Śląski • kurs adr Wodzislaw Slaski • kurs adr Racibórz •kurs adr Raciborz• kurs adr Kędzierzyn Koźle • kurs adr Jastrzębie Zdrój • kurs adr Skoczów • kurs adr Gliwice •kurs adr Katowice • kurs adr Tychy • kurs adr Katowice• kurs adr Żory • kurs adr Skoczów •kurs adr Knurów • kurs adr Zabrze • kurs adr Sosnowiec • kurs adr Wrocław • kurs adr Brzeg Dolny

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).