Kursy dla obywatelii Ukrainy przed UDT

Współpracujemy z tłumaczami języka ukraińskiego, którzy na bieżąco tłumaczą w trakcie szkoleń, jak również udostępniamy materiały szkoleniowe w języku ukraińskim. Podczas egzaminów przed Komisją UDT obecny jest tłumacz przysięgły z języka ukraińskiego

Співпрацюємо з перекладачами української мови, які на живо перекладають під час проведення курсу, а також забезпечуємо навчальними матеріалами українською мовою.  Організовуємо участь присяжного перекладача української мови під час проведення іспиту перед комісією Управління технічного нагляду.

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).