Platforma e-learning bhp

Platforma e-learning bhp – dobre rozwiązanie

Platforma e-learning bhp.Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może przybierać różne formy – jedną z najbardziej popularnych w dzisiejszych czasach jest kurs na platformirmie  e-learningowy bhp.

Na przykład może to oznaczać obejrzenie seminarium internetowego live lub wersji nagranej lub obejrzenie filmu online czy przeczytanie e-booka.

Jedno jest pewne –platforma e-learning bhp daje wielkie możliwości i sporą wygodę.

Kursy eLearning to wyjątkowe rozwiązanie, ponieważ pozwalają na znacznie większą interakcję, w tym między innymi na:

 

  • wykonywanie testów online dotyczących ćwiczeń
  • łatwą dostępność do wyników testów online

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

Kolejnym aspektem kursu e-learning jest to, że są dostarczane przez system zarządzania edukacją o dużej skuteczności i elastyczności.

Mówiąc o platformie e-learningu bhp polegającym na szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa nie można też nie wspomnieć, że jest to rozwiązanie niezwykle ekonomiczne i przyjazne dla kieszeni.

Stając przed koniecznością przejścia takiego kursu – warto wziąć pod uwagę e-learning bhp jako korzystną formę realizacji tego szkolenia.

Wprowadziliśmy  szkolenia okresowe  BHP metodą e-learning, przeznaczony dla firm oraz pracowników służby bhp,pracowników administracyjno- biurowych,dla pracodawców i osób kierującymi pracownikami.

http://elearningbhp.kursyadr.com/  –KLIKNIJ DO LOGOWANIA

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).