Szkolenia z zakresu obsługi Tachografów Cyfrowych

Tachograf cyfrowy jest urządzeniem odpowiadającym za rejestrację czasu pracy kierowców. Stosuje się go już od ponad 16 lat na terenie Unii Europejskiej – w tym również i w Polsce, na mocy Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85. Choć niegdyś tachografy były urządzeniami mechanicznymi – dzisiaj są to przyrządy elektroniczne wymagające szkolenia z zakresu tachografu i  ich obsługi.

 

Dzięki naszym szkoleniom kursanci poznają między innymi bliżej

 • funkcjonalność samotestowania się tachografu
 • wymogi związane z ekranowaniem kabli sygnałowych

Kurs z zakresu tachografu ślask

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

 

Ma to spore znaczenie, bowiem taka wiedza pozwala osobom po odbyciu szkoleń w celu przeciwdziałania nadużyciom związanych z nieuczciwym użytkowaniem tachografów. Wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności danych opisujących czas pracy kierowców – zapraszamy na kurs!

 

Na kursie z tachografu sląsk można dowiedzieć się też:

 • jaką funkcję pełni tachograf w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa drogowego
 • jaki związek ma to urządzenie z przestrzeganiem przepisów socjalnych dotyczących czasu pracy kierowców.

 

W ramach szkolenia kursanci poznają również bliżej temat tyczący się najnowszej generacji tachografów, które wzbogacają plejadę możliwości przedsiębiorstw w zakresie zarządzania flotą, przez co po nabyciu takiej wiedzy i umiejętności można być jeszcze cenniejszym fachowcem na rynku pracy.

 

Kurs z zakresu obsługi tachografu jest dedykowany przede wszystkim:

 • kierowcom,
 • kierowcom-przedsiębiorcom,
 • przedsiębiorcom,
 • technikom warsztatów.

 

Szkolenia z tachografów cyfrowych obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i nauką praktyczną i wszystkie mają miejsce z udziałem najpopularniejszych modeli tachografów, co ułatwia zrozumienie ich działania w bezpośredni sposób.

 

Dlaczego warto wybrać się na szkolenie z obsługi tachografu właśnie u nas?

 • Posiadamy doświadczenie w realizacji szkoleń.
 • Instruktorzy to profesjonalni pasjonaci tematu.
 • Gwarantujemy konkurencyjne ceny.

 

Szkolenie na tachografy cyfrowe kończy się egzaminem prowadzonym przez ŁP-EKSPERT, po jego pozytywnym zaliczeniu kursant uzyskuje odpowiednie zaświadczenia uprawniające go przy pracy z pomiarami tachografów.

Warto podkreślić, iż jakość naszych kursów potwierdza naprawdę wysoka zdawalność ich uczestników. W cenie szkolenie na tachografy cyfrowe zawarte są wszelkie potrzebne materiały szkoleniowe.

 

W razie zainteresowania kursem z obsługi tachografu cyfrowego – prosimy o kontakt.

Zgłoszenie można wyrazić za pomocą drogi telefonicznej, jak również wysyłając je na podany naszej stronie adres e-mail.

Zapraszamy na poszerzanie wiedzy już dziś!

Szkolenia z obsługi tachografu cyfrowego,tachograf :Rybnik,Żory,Katowice,Gliwice,Ruda Śląska,Skoczów,Wisła, -Śląsk

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).