Szkolenia BHP – Rybnik,Żory,Jastrzębie Zdrój,Katowice,Racibórz,Skoczów-Śląskie

szkolenie bhp pracowników

Szkolenie bhp okresowe   pracowników =Bezpieczne wykonywanie pracy

 

 

 

Po co szkolenie bhp Rybnik?

Niektórzy z Państwa mogą zastanawiać się po co w ogóle odbywać takie szkolenia bhp Rybnik.

Otóż mają one na celu zapoznanie ludzi z ogólnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa podczas pracy, a to z kolei ma wpływ na całe środowisko.

Odpowiednie zachowanie w danej pracy i zachowanie określonych zasad podczas wykonywania konkretnych czynności ma wielki wpływ nie tylko na bezpieczeństwo jednostki, ale także wszystkich osób znajdujących się w jej otoczenie oraz całego miejsca pracy.

To niezwykle ważne by szerzyć wiedzę na ten temat, dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, a także zapewniamy fachową pomoc i obsługę na każdym etapie szkolenia bhp Śląsk. Nasi wykwalifikowania pracownicy postarają się spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Zapraszamy

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

Czym jest bezpieczeństwo i higiena pracy(bhp Śląsk)?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dyscyplina o szerokim zakresie obejmującym wiele wyspecjalizowanych dziedzin. W najszerszym znaczeniu chodzi w niej o:

 

 • promowanie i utrzymanie najwyższego poziomu fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu pracowników we wszystkich zawodach;
 • zapobieganie wśród pracowników niekorzystnemu wpływowi na zdrowie powodowanemu przez ich warunki pracy;
 • ochrona pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z czynników niekorzystnych dla zdrowia;
 • umieszczanie i utrzymywanie pracowników w środowisku zawodowym dostosowanym do potrzeb fizycznych i psychicznych;
 • przystosowanie pracy do ludzi.

 

Innymi słowy, bhp wodzisław  śląski obejmuje społeczny, umysłowy i fizyczny dobrostan pracowników. Skuteczna praktyka w zakresie BHP wymaga współpracy i udziału zarówno pracodawców, jak i pracowników w programach bhp żory i uwzględnia kwestie związane z:

 

 • medycyną pracy,
 • higieną przemysłową,
 • toksykologią,
 • edukacją,
 • bezpieczeństwem technicznym,
 • ergonomią,
 • psychologią itp.

 

Problemom związanym z bezpieczeństwem zawodowym poświęca się często mniej uwagi niż kwestiom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ponieważ te pierwsze są na ogół trudniejsze do zdiagnozowania. Ważne jest, aby kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy były uwzględniane w każdym miejscu pracy, do czego mają się przyczyniać organizowane szkolenia bhp śląsk. Ogólnie rzecz biorąc, powyższe ujęcie tematyki  szkolenie bhp śląsk obejmuje zarówno zdrowie, jak i bezpieczeństwo w ich najszerszym kontekście.

 

Złe warunki pracy wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

 

Słabe warunki pracy każdego rodzaju mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

Trzeba w tym kontekście uświadomić sobie, iż niezdrowe lub niebezpieczne warunki pracy nie ograniczają się do fabryk – można je znaleźć wszędzie, niezależnie od tego, czy miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniu, czy na zewnątrz.

Dla wielu pracowników, takich jak pracownicy rolni czy górnicy, miejsce pracy jest na zewnątrz i może stwarzać wiele zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, tak samo jak każde inne.

 

Dobry kurs bhp żory pokazuje jak złe warunki pracy mogą również wpływać na środowisko, w którym mieszkają pracownicy – ponieważ środowisko pracy i życia jest takie samo dla wielu z nich. Oznacza to, że zagrożenia zawodowe mogą mieć szkodliwy wpływ na:

 

 • pracowników,
 • ich rodziny
 • inne osoby w społeczności,
 • na środowisko fizyczne w miejscu pracy.

 

Klasycznym przykładem jest stosowanie pestycydów w pracy rolniczej.

Podczas natryskiwania pestycydów pracownicy mogą być narażeni na działanie toksycznych chemikaliów: mogą wdychać chemikalia podczas i po rozpyleniu, substancje chemiczne mogą być wchłaniane przez skórę, a pracownicy mogą spożywać chemikalia, jeśli jedzą, piją lub palą bez uprzedniego mycia rąk lub jeśli woda pitna została zanieczyszczona chemikaliami.

Rodziny pracowników mogą być również narażone na wiele sposobów, tak samo jak inne osoby w społeczności i środowisko.

 

Tym zagrożeniom może zapobiec profesjonalny kurs robiony w miejscach takich jak https://piszczekszkolenia.pl/ . To niezbędny element do wzięcia pod uwagę przez każdego pracodawcę – bez względu na to, o jakiej branży czy środowisku mowa.

Czym jest bezpieczeństwo i higiena pracy śląsk? Bezpieczeństwo i higiena pracy to dyscyplina o szerokim zakresie obejmującym wiele wyspecjalizowanych dziedzin. W najszerszym znaczeniu chodzi w niej o:

 

 • promowanie i utrzymanie najwyższego poziomu fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu pracowników we wszystkich zawodach;
 • zapobieganie wśród pracowników niekorzystnemu wpływowi na zdrowie powodowanemu przez ich warunki pracy;
 • ochrona pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z czynników niekorzystnych dla zdrowia;
 • umieszczanie i utrzymywanie pracowników w środowisku zawodowym dostosowanym do potrzeb fizycznych i psychicznych;
 • przystosowanie pracy do ludzi.

 

Innymi słowy, bezpieczeństwo i higiena pracy obejmuje społeczny, umysłowy i fizyczny dobrostan pracowników. Skuteczna praktyka w zakresie BHP Racibórz wymaga współpracy i udziału zarówno pracodawców, jak i pracowników w programach BHP Rybnik i uwzględnia kwestie związane z:

 

 • medycyną pracy,
 • higieną przemysłową,
 • toksykologią,
 • edukacją,
 • bezpieczeństwem technicznym,
 • ergonomią,
 • psychologią itp.

 

Problemom związanym z bezpieczeństwem zawodowym poświęca się często mniej uwagi niż kwestiom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ponieważ te pierwsze są na ogół trudniejsze do zdiagnozowania. Ważne jest, aby kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy były uwzględniane w każdym miejscu pracy, do czego mają się przyczyniać organizowane szkolenia bhp śląsk. Ogólnie rzecz biorąc, powyższe ujęcie tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje zarówno zdrowie, jak i bezpieczeństwo w ich najszerszym kontekście.

 

Złe warunki pracy wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

 

Słabe warunki pracy każdego rodzaju mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika. Trzeba w tym kontekście uświadomić sobie, iż niezdrowe lub niebezpieczne warunki pracy nie ograniczają się do fabryk – można je znaleźć wszędzie, niezależnie od tego, czy miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniu, czy na zewnątrz. Dla wielu pracowników, takich jak pracownicy rolni czy górnicy, miejsce pracy jest na zewnątrz i może stwarzać wiele zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, tak samo jak każde inne.

Każda praca wymaga zaznajomienia się w pewnymi przepisami czy zasadami związanymi z daną branżą lub stanowiskiem.

Różnią się one w zależności od rodzaju danej pracy.

Jednak w przypadku wszystkich występuje jedna i ta sama zasada, a mianowicie BHP Racibórz. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy poszukują możliwości odbycia takich zajęć, na których dowiedzą się o wszelkich zasadach. Jedynie wtedy mogą legalnie pracować, dlatego też oferujemy Państwu odbycie takiego kursu w naszej firmie.

 

Oferowane przez nas szkolenie bhp śląsk obejmuje zarówno pracodawców jak i pracowników. W pierwszym przypadku szkolenie należy regularnie powtarzać. Jego celem jest przede wszystkim aktualizacja i uzupełnianie wiedzy z zakresu:

 

 • oceny zagrożeń występujących podczas pracy
 • kształtowanie bezpiecznych warunków pracy
 • ochrony pracowników

 

W przypadku pracowników to sam pracodawca zobligowany jest do zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia. Dodatkowo należy je przechodzić okresowo. Celem takiego szkolenia bhp żory jest:

 

 • zapoznanie z przepisami prawnymi
 • zapoznanie z zagrożeniami występującymi podczas wykonywania danej pracy
 • zapoznanie z okolicznościami występowania wypadków
 • zapoznanie z postępowaniem w chwili wystąpienia wypadków

 

Nasi wykwalifikowania pracownicy postarają się spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Zapraszamy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. (art. 237 § 2KP) 

Szkolenia BHP Gliwice prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.) 

szkolenie bhp Rybnik,szkolenie bhp sosnowiec,szkolenie bhp Katowice,szkolenie bhp Żory,szkolenie bhp Racibórz,szkolenie bhp Gliwice,szkolenie bhp Zabrze,szkolenie bhp Wodzisław Śląski,szkolenie bhp Jastrzębie Zdrój,szkolenie bhp Wrocław,szkolenie bhp Kraków,szkolenie bhp Opole

Przypominamy, że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy (paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego)  Organizujemy szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP:

 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania  tej służby
 • osób kierującymi pracownikami
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych

Celem szkolenia BHP  Katowice- okresowego (min. 8 godzin lekcyjnych) jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
 • zagrożeniami występującymi w procesach pracy
 • okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków
 • zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń

Ramowy program szkolenia BHP Śląsk – okresowego:

 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody      likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Szkolenia prowadzone są przez Specjalistę ds. BHP 

 

 
 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia 

  Szkolenia bhp jak często okresowe?

  • Szkolenia bhp jak częstonie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,
  • Szkolenia bhp jak często nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
  • Szkolenia bhp jak często nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego

Szkolenia bhp jak często:

 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

W jakiej formie szkolenie?  Szkolenie okresowe przeprowadza się w formie:

 • kursu – składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • seminarium – obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
 • samokształcenia kierowanego – odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. Miejsce prowadzenia szkoleń okresowych Śląsk i nie tylko.                                                                                                                                                                                                                                           

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).