Testy ADR

ADR to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu drogowego niebezpiecznych materiałów (określanych właśnie mianem ADR). Sporządzona został w Genewie już w 1957 roku, przez Polskę ratyfikowana w 1975 roku. W związku z powyższym niezbędne jest przestrzeganie nowelizowanych w cyklu dwuletnim przepisów, które regulują przewóz materiałów niebezpiecznych. Podstawowym celem jest tutaj minimalizacja bądź ograniczenie możliwości pojawiania się wypadków z udziałem takich materiałów.

Niezwykle istotną rolę odgrywa tutaj przede wszystkim kierowca, który musi posiadać nie tylko umiejętności samego kierowania pojazdem, myśląc przede wszystkim o bezpieczeństwie swoim i innych uczestników ruchu, ale także posiadać niezbędną wiedzę na temat materiałów jakie przewozi i zachowania się w momencie  ewentualnego zagrożenia. Oferujemy profesjonalne kursy adr oraz testy – gwarantujemy wysoki poziom nauczania, wykwalifikowaną kadrę oraz przystępne ceny kursów.

 

Cześć! Chcesz się sprawdzić? Jeżeli tak Kliknij Rozpocznij Quiz

 

Kurs ADR – dla kierowców transportujących niebezpieczne materiały

Jeśli chodzi o testy adr oferta naszego ośrodka szkoleniowego jest bardzo atrakcyjna – zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółami. Specyfika ADR to przede wszystkim o kompleksowe przekazanie wiedzy przyszłym specjalistom w zakresie ADR na temat pracy z materiałami stanowiącymi potencjalne zagrożenie zarówno dla osób je obsługujących, jak i wszystkich wokoło.

Podobnie, jak w przypadku szkolenia z obsługi HDS i tutaj zapewniamy:

  • warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy
  • wykwalifikowaną kadrę z umiejętnością nauczania
  • wysoką dostępność kursów poprzez atrakcyjne ceny

 

Zachęcamy zatem serdecznie wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty szkoleniowej do kontaktu.

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).