Ubezpieczenia Śląskie

6773bc0c-053b-4025-8547-c05b57f962edO ubezpieczenie na życie powinniśmy zadbać sami.

Dlatego też takie ubezpieczenie często nazywane jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie.

Jeżeli chcemy się ubezpieczyć nie musimy o tym informować naszych bliskich. Musimy tylko zgłosić się do firmy

ŁP-EKSPERT, podpisać z nim umowę ubezpieczenia na życie i regularnie odprowadzać składki.

Takie indywidualne ubezpieczenie na życie jest zabezpieczeniem dla nas samych i przede wszystkim dla naszej rodziny. Całkowita suma ubezpieczenia – a czasami jest ona naprawdę wysoka wypłacana jest w chwili naszej śmierci.

Dlatego też z takiego ubezpieczenia na życie najczęściej korzystają bliscy osoby ubezpieczonej. Jednak w wielu przypadkach również osoba ubezpieczona ma wypłacane odszkodowanie w ramach tego właśnie indywidualnego ubezpieczenia na życie.

Niemal wszyscy ubezpieczyciele – a jest ich kilkanaście proponują indywidualne ubezpieczenia na życie. Wiele osób takie ubezpieczenia wykupuje. Warto pomyśleć o swojej przyszłości, o przyszłości naszych bliskich i zabezpieczeniu na wypadek tragicznych wydarzeń.

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni nas przed finansowymi konsekwencjami  szkód wyrządzonych  osobom  trzecim – pokrywa  koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.+

Dlatego warto się ubezpieczyć. Two trucks on highway in motion blur at sunset

Firma  ŁP-EKSPERT  Śląskie  posiada w swojej ofercie ubezpieczenia   na życie ale też  komunikacyjne  OC  I AC z dojazdem do klienta. SPRAWDŹ CENY

ŁP-EKSPERT Oferuje ubezpieczenia transportowe dla firm obejmujące:

  1. OC przewoźnika w ruchu krajowym,
  2. OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym,
  3. OC zawodowej przewoźnika,
  4. OC spedytora.

  Od 1 stycznia 2016 r. za brak lub przerwę w posiadaniu polisy OC zapłacimy więcej. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdu oraz długości przerwy w posiadaniu polisy. Szczegóły w tabelce poniżej:  

      Okres bez ochrony ubezpieczeniowej      Wysokość % naliczonej opłaty  Rodzaj pojazdu mechanicznego i wysokość kary w zł  
  Samochody osobowe  Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy    Pozostałe pojazdy
powyżej 14 dni100%3 700 zł5 550 zł620 zł
od 3 do 14 dni50%1 850 zł2 780 zł310 zł
poniżej 3 dni20%740 zł1 110 zł120 zł

Działamy w Rybniku, Żorach, Raciborzu, Jastrzębiu  Zdrój-na Śląsku.Kraków,Opole i nie tylko

Ubezpieczenia to ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń. Dzięki polisie ubezpieczeniowej ograniczamy skutki występujących w życiu codziennym nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie zapewni nam zdrowia, ale (przy fachowym dobraniu polisy) zminimalizuje ryzyko pojawienia się kłopotów finansowych.

Ubezpieczenia to także bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. Polisy inwestycyjne umożliwiają budowanie kapitału teraz, by wykorzystać go w przyszłości do realizacji dowolnego celu: edukacji dziecka, emerytury czy podróży dookoła świata. Możesz pomóc finansowo swoim bliskim, zrealizować niespełnione dotąd marzenia oraz czerpać z korzyści ekonomiczne i prawne, które wiążą się z tym sposobem inwestowania.

Ubezpieczenie to usługa finansowa – ryzyko przenosisz na Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które podejmuje się do jego przejęcia.

Współpraca z CUK  Ubezpieczenia  gwarantuje ,że jestesmy kompetentni.

535998b3-5fa5-48ad-a678-084e50f984a7

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).