Kursy ADR śląsk

Kursy ADR-☎ 500 193  952

kurs adr Dokładamy wszelkich starań, by każdy wykonywany przez nas kurs adr był dostosowany do potrzeb naszych Klientów. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra wykładowców oraz nowoczesne metody szkolenia (prezentacje multimedialne e-kierowca) sprawiają, że przeprowadzane przez nas szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród firm transportowych i kierowców indywidualnych.

Wiemy, jak prowadzić efektywnie kurs adr, dlatego naszym Klientom dajemy gwarancję 100% zdawalności (przy pełnym zaangażowaniu uczestnika kursu).Jeśli więc oczekują Państwo wysokiego poziomu nauczania oraz przyjaznej atmosfery podczas Szkolenia, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty oraz kontaktu. W ramach kursu otrzymują Państwo:

 • profesjonalne przygotowanie do przewozu materiałów niebezpiecznych
 • materiały szkoleniowe niezbędne do nauki i zdania egzaminu
 • egzamin państwowy w cenie kursu
 • 100% gwarancję zdania egzaminu państwowego (przy pełnym zaangażowaniu kursanta)
 • dodatkowo na wykładach w klimatyzowanej sali kawa, herbata i inne napoje gorące gratis.
 • najlepszą cenę z możliwością negocjacji ceny przy grupach zorganizowanych

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

Nasza szkoła jest certyfikowanym ośrodkiem ADR wpisanym do rejestru Marszałka Województwa Śląskiego.

Kursy adr dla kierowców :podstawy i cysterny w bardzo atrakcyjnej cenie .Zdawalność 100%

SZANOWNI WŁAŚCICIELE FIRM I KIEROWCY!!! NIE ZWLEKAJCIE NA OSTATNI DZIEŃ ZAPISÓW!!! IM WCZEŚNIEJ, TYM WIĘKSZA SZANSA, ŻE KURS ZOSTANIE PRZEPROWADZONY. PRZYPOMINAMY, ŻE WYMAGANA ILOŚĆ KURSANTÓW W NASZEJ FIRMIE WYNOSI JEDYNIE 2 OSOBY. DLA OSÓB, KTÓRYM ZOSTALIŚMY POLECENI – OFERUJEMY ZNIŻKĘ 5 %

Chcesz zostać kierowca adr śląskie.

WYSTARCZY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO POLECAJĄCEGO I JUŻ ZOSTAJE PARĘ GROSZY W KIESZENI 🙂 ZAPRASZAMY!! Szkolenia ADR dla kierowców ŁP-Ekspert organizuje nasypujące kursy adr na Śląsku:

Poniżej przedstawiamy rodzaje prowadzonych kurs adr przez ŁP-EKSPERT :

Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

 

working man in shipping port,freight cargo ,logistic and import,export business

Jesteśmy mobilni posiadamy własny projektor, ekran, prezentacje adr. 

Zapraszamy kierowców adr śląskie.

Łp-Ekspert kursy adr : -Rydułtowy –Katowice -Częstochowa -Sosnowiec-Gliwice, -Zabrze -Bielsko-  Biała -Ruda Śląska  -Rybnik -Tychy -Dąbrowa Górnicza -Chorzów-Jaworzno -Jastrzębie Zdrój -Racibórz -Kędzierzyn-Koźle- Opole- Żory

Podstawa prawna: Umowa ADR 2015 dział 8.2. Wymagania dotyczące szkolenia załogi pojazdu. ADR 8.2.1. Zakres i wymagania ogólne dotyczące szkolenia kierowców. ADR 8.2.1.1 „Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni posiadać zaświadczenie wydane przez właściwą władzę, stwierdzające, że przeszli oni szkolenie i zdali egzamin w zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebezpiecznych.”

ADR 8.2.1.2 „Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni przejść szkolenie podstawowe.(…) Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, a w sytuacji gdy wypadek zaistnieje, umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania ich własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska. Szkolenie to powinno stanowić bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców(…)”

ADR 8.2.1.3 „Kierowcy pojazdu MEMU przewożących towary niebezpieczne w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności powyżej 1m3, kierowcy pojazdów-baterii o pojemności całkowitej powyżej 1m3 oraz kierowcy pojazdów lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezpieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub w MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3m3, powinni przejść specjalistyczne szkolenie w zakresie przewozu w cysternach(…).” ADR 8.2.1.4 „Kierowcy pojazdów przewożących materiały lub przedmioty klasy 1 (…), kierowcy MEMU (…) oraz kierowcy pojazdów przewożących niektóre materiały promieniotwórcze (…), powinni przejść szkolenie specjalistyczne (…).”

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 1367 z dnia 19 sierpnia 2011 r. Art 20. 1.:”Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.” 2. „Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która: (…) 3) ukończyła odpowiedni kurs ADR (…) 4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy lub doskonalący.”

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH ADR

 • Najbliższe terminy szkoleń – publikowane na stronie www.piszczekszkolenia.pl
 • Warunki uczestnictwa:
  • ukończone 21 lat
  • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy
  • przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie
 • Wymagane dokumenty:
  • prawo jazdy,
  • dowód osobisty,
  • kserokopia posiadanego (aktualnego) zaświadczenia ADR *
  • zdjęcie kolorowe o wymiarach 35x45mm,wykonanym na jasnym tle,majacą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza.
 • Cel szkolenia:
  • zapoznanie kierowcy z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  • przekazanie podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych,
  • wskazanie sposobów postępowania w sytuacji wypadku, podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa własnego oraz innych osób oraz środowiska.
 • Podstawa prawna:
  • USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2011 roku poz. 1367 ze zmianami;
  • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr z 2012, poz. 619 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary cniebezpieczne (Dz. U. z 2012 , poz. 191 ze zmianami).
 • Program kursu:
  • Podstawowy:
   • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
   • główne rodzaje zagrożeń,
   • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
   • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
   • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
   • oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
   • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
   • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
   • zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
   • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
   • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
   • manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
   • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
   • ochrona towarów niebezpiecznych;
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów w cysternach:
   • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
   • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
   • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
   • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych;
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1
   • specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
   • szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7
   • specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
   • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
   • szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
   • szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym
 • Czas trwania kursu:
  • Podstawowego: 24 godz. lekcyjne;
  • Specjalistycznego – przewóz w cysternach: 16 godz. lekcyjnych;
   • W odniesieniu do ww kursów dodatkowe ćwiczenia praktyczne – minimalny czas trwania kursu przedłuża się wówczas o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.
  • Specjalistyczny klasy 1: 8 godz. lekcyjnych;
  • Specjalistyczny klasy 7: 8 godz. lekcyjnych;
  • Godzina lekcyjna kursu trwa 45 minut. A czas trwania kursu w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.
 • Egzamin:
  • Zakres egzaminu, obejmuje sprawdzenie:
   • wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących; dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.
   • przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
  • Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia prowadzonym przez Łp-Ekspert Śląsk przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez marszałka województwa,
  • Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;
   • Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;
  • Egzamin przeprowadzony jest w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru;
  • Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystąpić do egzaminów poprawkowych;
  • Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu;
 • Zaświadczenie ADR wydaje Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia ADR, która jest zawarta w cenie KURSU.

Gorąco zachęcamy także do skorzystania z naszych szkoleń e-learningowych BHP, usług doradztwa ADR oraz innych elementów naszej oferty.

*Dotyczy posiadaczy zaświadczenia ADR aktualnego w dniu egzaminu.

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).