Kurs Adr Klasa 7

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze).   kurs adr klasa 7 Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 7 – materiały promieniotwórcze.

Uprawnienia wydawane na okres 5 lat.

WYMAGANIA: Ukończone 21 lat, posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR , prawo jazdy, zdjęcie 3,5×4,5 cm.

ZAKOŃCZENIE: Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.

CZAS TRWANIA: 8 godzin + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie. 

Zapraszamy –kurs adr Rybnik,Racibórz,Gliwice,Sosnowiec,Żory,Skoczów,Katowice,Opole,Kraków

Celem kursu ADR jest zdefiniowanie wymagań.Których spełnienie gwarantuje ochronę ludzi,mienia i środowiska przed skutkami promieniowania podczas przewozu materiałów promieniotwórczych.
 
Ochronę tę osiąga się za pomocą następujących wymagań:
 
-szczelnego naczynia dla zawartości promieniotwórczej.
-kontroli poziomu promieniowania zewnętrznego.
-zapobiegania osiągnięcia stanu krytycznego.
-zapobiegania szkodom powodowanym przez ciepło.
 
Wymagania te są  spełnione :
 
po pierwsze-poprzez stopniowanie ograniczenia zawartości promieniotwórcze dla sztuk przesyłki i pojazdów .
 
Stosowanie norm wytrzymałościowych  dla wzorów sztuk przesyłki  w zależności  od zagrożenia powodowanego przez zawartość promieniotwórczą.
po drugie-poprzez wprowadzenie wymagań dla wzorów sztuk przesyłki.
 
Ich eksplatacji i konserwacji opakowań,biorąc pod uwagę charakter zawartości promieniotwórczej.W fazie  końcowej wymagania ,o których mowa ,są spełnione poprzez obowiązkową kontrolę administracyjną.
 
Ciekawostka.
 
Materiał Promieniotwórczy -oznacza  kazdy materiałzawierajacy izotopy promieniotwórcze,w których zarówno stężenie promieniotwórcze jak i aktywność całkowita materiału przekraczają wartosci podane w ADR(tabela 2.2.7.2.2.1).
Prawo Atomowe  mówi jednak ,że wystarczy aby jeden z tych parametrów był przekroczony i juz mamy do czynienia z materiałem promieniotwórczym
 
DORADCA ADR

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością” 1.8.3.1 Adr Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. – art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR – DGSA).

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).