KURS ADR Kl. 1-wybuchowe .Kursy adr Racibórz -Śląsk

Kurs adr kl. 1 wybuchowe
Szkolenie adr w Raciborzu-specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych  (materiały i przedmioty wybuchowe)

adr-klasa-1szkolenie adr klasa 1 kurs adr klasa 1kurs adr klasa 1

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 1 – materiałów i przedmiotów wybuchowych.

Uprawnienia wydawane na okres 5 lat.

WYMAGANIA: Ukończone 21 lat, posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR , prawo jazdy, zdjęcie 3,5×4,5 cm.

ZAKOŃCZENIE: Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.

CZAS TRWANIA: 8 godzin + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie adr.

CIEKAWOSTKA

Materiały wybuchowe kl.1 sa dzisiaj powszechnie stosowane w górnictwie(prace strzałowe naziemne i podziemne),w technice militarnej,w technice cywilnej(podczas wyburzaniea budynków).

W branży rozrywkowej -materiały pirotechniczne .

W branży motoryzacyjnej(poduszki powietrzne).

Z materiałami wybuchowymi kl.1 zwiazane jest nazwisko Alfreda Nobla(1833-96),który w roku 1866 odkrył metode obnizenia reaktywnosci nitrogliceryny(triazotanu(v)propanotriolu) przy uzyciu ziemi okrzemkowej,co umozliwiło powszechne wykorzystanie materiałów wybuchowych

DORADCA ADR

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością” 1.8.3.1 Adr Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. – art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR – DGSA).

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).