Szkolenie członków załogi pojazdu i spedytorów

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania LKW-Fahrer adr

Każdy członek załogi pojazdu inny niż kierowca ,towarzyszacy kierujacemu z przyczyn zwiazanych z bezpieczeństwem,ochroną,szkoleniem lub czynnosciami transportowymi powinien zostać przeszkolony w zakresie wymagań zwiazanych z takim przewozem,stosowane do odpowiedzialnosci. Szkolenie  obejmuje także  wymagania w zakresie planu ochrony.Dane dotyczace wszystkich przeprowadzonych szkoleń powinny być  przechowywane przez pracodawcę  jak równiez  przez pracownika i powinny być  weryfikowane przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.Szkolenie powinno być uzupełniane  okresowo w celu uwzględnienia zmian w przepisach.Jezeli stanowia to przepisy krajowe,to właściwa władza kraju bedocego STRONĄ UMOWY  ADR może wymagać ,aby koszt przewoźnika przewoxony był w pojexdzie przedstawiciel upoważniony przez te władzę.(ADR 1.3.1)

WYMAGANIA: Ukończone 18 lat

ZAKOŃCZENIE: Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

.CZAS TRWANIA: Od 3 do 8 godzin.

 

Racibórz,Rybnik,Żory,Jastrzebie -Zdrój,Pszczyna ,Opole,Kraków

DORADCA ADR

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością” 1.8.3.1 Adr Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. – art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR – DGSA).

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).