Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa to reguła, którą  należy przestrzegać w miejscu pracy, dotyczące ogólnych zachowań w warunkach niebezpiecznych. Mogą to być sytuacje, w których trzeba udzielić pierwszej pomocy lub sytuacje pożarowe i inne.

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników powinno być wyposażone, między innymi w sprzęt przeciwpożarowy. Różnego rodzaju akcesoria bhp, są niezbędne w każdej firmie. Do sprzętu przeciwpożarowego zalicza się gaśnicę proszkową w różnych rozmiarach, gaśnicę śniegową 5-kilową, agregaty śniegowe i proszkowe, węże hydrantowe oraz skrzynki  p.poż.

Umieszczenie tego typu urządzeń pozwoli w razie pożaru uniknąć większych strat materialnych. Pracownicy powinni przejść przeszkolenie z tego zakresu, jak korzystać z danego sprzętu przeciwpożarowego. Jest wiele sytuacji, które na pozór nie możliwe mogą skończyć się wybuchem pożaru, tak wiec niezbędnym sprzętem w każdej firmie jest sprzęt przeciwpożarowy. Mając na myśli akcesoria bhp, taki sprzęt również się do nich zalicza. Firma Łp-Ekspert Śląskie zajmuje się również sprawami związanymi z ochroną przeciwpożarową jak i szkoleniami pierwszej pomocy W ramach usług wypracowaliśmy wiele kontaktów, które teraz pozwalają nam realizować wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia na najwyższym poziomie za niskie stawki.

Firma ŁP-EKSPERT zajmuje się również sprawami związanymi z ochroną przeciwpożarową.

W ramach usług wypracowaliśmy wiele kontaktów, które teraz pozwalają nam realizować wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia na najwyższym poziomie za niskie stawki. bhp-ppoz            

W ramach usług przeciwpożarowych oferujemy:

  • oznakowanie budynków, zakładów pracy, firm znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
  • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
  • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymogami prawa
  • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
  • zlecimy wykonanie projektów a później realizację Systemów Alarmu Pożaru (SAP)
  • zorganizujemy wykonanie projektów i realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych takich jak oddymianie, drzwi przeciwpożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe zgodnie z przepisami prawa.
  • Działamy na terenie całego Śląska i nie tylko
 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).