Kwalifikacje na przewóz osób i rzeczy

Przewóz rzeczy i osób kurs

Prowadzimy przewóz rzeczy i osób kurs

w Raciborzu, Rybniku wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców z którym  współpracujemy.
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona  kurs na przewóz osób i rzeczy

Zakres szkolenia

część podstawowa –teoretyczna -97 godzin

część specjalistyczna:

zajęcia teoretyczne – 33 godziny

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin

zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych-1 godziny jazdy w symulatorze

Po kursie: Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź).
Kwalifikacja  wstępna kurs  na przewóz osób i rzeczy Śląsk.

Kurs na przewóz rzeczy jak wygląda ,

Kurs na przewóz rzeczy cena 2020

Kurs na przewóz rzeczy odnowienie

ZADZWOŃ!!

Zakres szkolenia

część podstawowa – teoretyczna – 195 godzin

część specjalistyczna:

zajęcia teoretyczne – 65 godzin

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin

zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny jazdy w symulatorze.

Po kursie: Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (pytania       testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Kwalifikacja  wstępna  uzupełniająca kurs  na przewóz osób i rzeczy Śląsk

Zakres szkolenia:

zajęcia teoretyczne – 65 godziny

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godziny
Po kursie Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 10 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

kwalifikacje rzeczy i osób

Kwalifikacja  wstępna  uzupełniająca  przyśpieszona  kurs  na przewóz osób i rzeczy Śląsk

Zakres szkolenia:

zajęcia teoretyczne – 32,5 godziny

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godziny

Po kursie: Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 10 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź

Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona  kurs na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.
Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kurs  na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.
ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.
ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E
Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009r.
Szkolenie okresowe na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

Kurs na przewóz rzeczy ile trwa .ZADZWOŃ!!

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D przed 10 września 2008r.
Kwalifikacja wstępna kurs  na przewóz osób i rzeczy Śląsk  kończy się obowiązkowym testem.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy.

Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru.

Kurs na przewóz rzeczy ile trwa .ZADZWOŃ!!

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacje wstępnej kurs  na przewóz osób i rzeczy Śląsk uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia
Wymagania dla uczestników –Kwalifikacje  kurs  na przewóz osób i rzeczy Śląsk :

-posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy

– posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy

-ukończyła wymagany wiek

-nie wymagane posiadanie prawa  jazdy
WAŻNE!!!Kwalifikacje kurs  na przewóz osób i rzeczy

(Badania powinny być przeprowadzone  w oparciu o ustawę o transporcie drogowym)

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).