Kurs obsługi pilarki spalinowej

kurs pilarki spalinowe

 

Kurs obsługi  pilarki  spalinowej

.

Kurs na pilarki spalinowe cena

uzależniona jest przede wszystkim od lokalizacji zajęć oraz od ilości osób, które biorą w nich udział. Działamy na terenie całego województwa śląskiego i w jego okolicach.

Z przyjemnością dojeżdżamy do naszych Klientów.

W naszym ośrodku ćwiczenia prowadzone są na pilarce  spalinowej –piła spalinowa Makita.

Zalety naszych kursów

Dla każdego pracodawcy piła łańcuchowa uprawnienia to ważny punkt w CV kandydata.

Wielu pracodawców decyduje się na samodzielne wysłanie swoich pracowników na nasz kurs, aby udoskonalić ich umiejętności.

Gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług i doskonałych instruktorów, którzy posiadają szerokie doświadczenie w temacie-kurs pilarki spalinowe.

Od wielu lat zajmujemy się kursami zawodowymi i innymi, z dużym powodzeniem.

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

Nasza firma cieszy się na rynku poważaniem, jednakże nadal sami doskonalimy swoje umiejętności i zdobywamy kolejne certyfikaty poświadczające zakres posiadanych przez nas umiejętności.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego kursu operatora pilarki spalinowej, który może przydać się również Klientom indywidualnym, zainteresowanym ogrodnictwem.

Z nami, można pracować z pilarką w sposób bezpieczny i bezawaryjny pielęgnując tereny zielone. Posiadany certyfikat może okazać się również przydatny w życiu zawodowym.

Szkolenie  ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej( kurs )obsługi pilarek spalinowej oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie (nie dotyczy prac na budowach oraz poza lasami państwowymi)

Warunki stawiane kursantom:

Osoby powinny posiadać:

ukończone 18 lat

stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Czas trwania:

Kurs trwa: 4 godzin szkolenia teoretycznego i 4 godziny zajęć praktycznych.
Podane powyżej godziny są godzinami lekcyjnymi. Jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut. 
Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

 

Ramowy program nauczania:

Lp.

Nazwa przedmioty

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1.

Budowa pilarek mechanicznych

1

 

2.

Obsługa i konserwacja

1

 

3.

Przepisy BHP, Pierwsza pomoc

2

 

4.

Zajęcia praktyczne

 

4

 

RAZEM

4

4

 

Istnieje możliwość odbycia zajęć szkoleniowych w naszym ośrodku, jak również w siedzibie pracodawcy..

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).