Kompleksowy nadzór BHP

NADZÓR BHP – „zewnętrzna służba BHP” ŁP-EKSPERT oferuje pełen outsourcing w zakresie służby BHP na śląsku i poza nim prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz przepisem wykonawczym, który jest

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)   szkolenia bhp ŁP-EKSPERT

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP specjaliście  spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.  ŁP- EKSPERT kursy bhp przejmuje część Państwa obowiązków, dzięki czemu przedsiębiorca ma więcej czasu na rozwój swojej Firmy.  W cenie usług otrzymacie Państwo:

  • prowadzenie szkoleń BHP przez  ŁP-EKSPERT Śląsk  w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe)
  • pełną obsługę postępowań powypadkowych
  • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
  • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy  oraz przestrzegania przepisów)
  • oceny ergonomii
  • audyty z zakresu BHP
  • zakładanie wymaganych rejestrów  (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych)
  • zapewnimy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm
  • odpowiemy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewnię kompleksową obsługę tych wystąpień na Śląsku (Rybnik,Żory,Racibórz,Opole,Wodzisław Śląski,Pszczyna,Gliwice)i poza nim

Wprowadziliśmy  szkolenia okresowe  BHP metodą e-learning, przeznaczony dla firm oraz pracowników służby bhp. Szkolenia bhp na Śląsku-Rybnik,Racibórz,Żory .

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).