Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

 

kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych-kurs organizujemy :Racibórz,Katowice- Śląsk  nawet w  Krakowie i obejmuje on  przede wszystkim:

 • krajowy transport drogowy osób
 • krajowy transport drogowy towarów
 • międzynarodowy transport drogowy osób
 • międzynarodowy transport drogowy towarów.

Zapewniamy również szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych który zdaje się w Katowicach na ul. Korfantego (na Śląsku), dla osób z tego rejonu Polski.

Swoje szkolenia prowadzimy głównie na terenie województwa śląskiego, ale istnieje możliwość dojazdu również do innych województw i miejscowości.

Certyfikat kompetencji zawodowych kurs ,cena uzależniona jest przede wszystkim od tego, ile osób uczestniczy w naszym szkoleniu i gdzie się ono odbywa.

Po ukończeniu naszego szkolenia, należy zdać jeszcze certyfikat kompetencji zawodowych egzamin, dzięki któremu otrzymuje się certyfikat uprawniający do podejścia do państwowego egzaminu przed otrzymaniem licencji przewoźnika.

Wszystkim uczestnikom naszego szkolenia udostępniamy certyfikat kompetencji zawodowych testy, dzięki którym mogą oni ćwiczyć nabyte umiejętności i przygotowywać się do ostatecznego egzaminu. Warto również poznać certyfikat kompetencji zawodowych forum, gdzie można zapoznać się z uwagami innych kursantów i osób podchodzących do egzaminu na licencję przewoźnika.

Zapewniamy najwyższą jakość oferowanych przez nas usług i oferujemy również pomoc osobom posiadającym już certyfikat, a zainteresowanym szybkim wyrobieniem licencji przewoźnika.

Nasza oferta szkoleń  przygotowawczych do egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego:

 • przewóz osób,
 • przewóz rzeczy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr 204, poz. 2088 z pożn. zm.) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym (od 1 lipca 2006r. dotyczy również spedytorów).

W międzynarodowym przewozie osób i rzeczy licencje wydaje Minister Infrastruktury. W przewozach krajowych licencje wydaje Starostwo Powiatowe.

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Jednym z podstawowych warunków uzyskania licencji na transport drogowy jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Zakres wiedzy jest dość rozległy.

Szkolenie obejmuje :

 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo pracy i zagadnienia socjalne,
 • prawo finansowe,
 • organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem ,
 • dostęp do zawodu przewoźnika i rynku transportu drogowego,
 • bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu,
 • rachunkowość,
 • koszty i ceny,
 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • zasady dopuszczania do zawodu przewoźnika i do rynku,
 • organizację transportu pasażerów,
 • przewozy specjalnych rzeczy (materiałów niebezpiecznych, odpadów, artykułów żywnościowych łatwopsujących się, zwierząt, ponadnormatywnych itp.),
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady homologacji, badań technicznych i rejestracji pojazdów,
 • zasady kontroli transportu drogowego.
 • przewóz towarów niebezpiecznych

W przewozach międzynarodowych wymagany zakres wiedzy dodatkowo obejmuje:

 • konwencje i umowy międzynarodowe ( CMR, AETR, ADR, ATP, INTERBUS ,Konwencja Bazylejska ),
 • umowy bilateralne,
 • organizacje i instytucje międzynarodowe,
 • przewozy kabotażowe,
 • dokumentacja i procedury celne.
 • przewozy zwierząt    

Zapraszamy na szkolenie certyfikat kompetencji zawodowych przewoźniaka osób i rzeczy. Szkolenie jest prowadzone na Śląsku w Racibórzu i w Małopolsce- Krakowie

Państwowy egzamin – Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do uzyskania:

 • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie osób lub rzeczy, (po 15.08.2013 obejmuje transport krajowy)
 • Licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego osób lub rzeczy,( po 15.08.2013 obejmuje transport międzynarodowy)
 • Licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa (spedycja) – wykonywanie przewozów za pośrednictwem podwykonawców jest pośrednictwem przy przewozie rzeczy i podlega Ustawie o transporcie drogowym

Egzamin państwowy przeprowadzany jest w Katowicach w Ośrodku Egzaminacyjnym Instytutu Transportu Samochodowego.

Egzamin składa się z:

 • 64 pytań testu wielokrotnego wyboru – trwa 2 godziny
 • dwóch zadań: (zadanie z czasu pracy oraz zadanie z obliczania płacy kierowcy, leasingu lub amortyzacji) – trwa 2 godziny

Po oddaniu części testowej nie można wrócić ponownie do testu.
Łączny czas rozwiązywania testu i zadań to 4 godziny.
Zadania oraz testy są omawiane podczas kursu.
Ponadto otrzymujecie Państwo materiały z rozwiązanymi zadaniami oraz zestaw testów -ok. 500 pytań z odpowiedziami.

Tematyka szkolenia obejmuje osiem modułów :

 1. Prawo cywilne
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo socjalne
 4. Prawo podatkowe
 5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 6. Dostęp do zawodu
 7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 8. Bezpieczeństwo drogowe

Zapraszamy kierowców z Żory,Rybnika,Jastrzębie -Zdrój,Krapkowic ,Pszczyny,Wodzisław Śląski,Pszowa,Ustronia,Skoczowa a także z Małopolski -Krakówkurs certyfikat kompetencji zawodowych przewoźniaka osób i rzeczy

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).