Kurs tdt napełniania i opróżniania zbiorników transportowych UNO

Kurs TDT nalewaki

to kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi różnych klas.  Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz uprawnienia  tdt nalewaki , które są niezbędne dla pracowników, których jednych z obowiązków ich pracy jest napełnianie i opróżnianie zbiorników tdt tak jak cysterny.

Zakres kursu TdT – Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych UNO Kurs nalewaki tdt

Na kursie nalewaki tdt  zdobędziesz niezbędną wiedzę obejmującą wszelkie informacje dotyczące materiałów niebezpiecznych i po zdaniu egzaminu otrzymasz uprawnienia tdt nalewaki.

Bardzo ważne jest poznanie ich właściwości fizyko-chemicznych.  Dowiesz się  (dostaniesz na nalewaki tdt pytania) z czego składa się na  kurs na nalewaki tdt konstrukcja tego typu zbiorników oraz jak wygląda dozór techniczny zbiorników transportowych oraz osprzętu, który jest kluczowym elementem w pracy z materiałami niebezpiecznymi.

Przede wszystkim nauczysz się obsługi urządzeń typu nalewaki  TDT.

Poznasz jak prawidłowo napełniać i opróżniać zbiorniki takie jak cysterna.  Dowiesz się co określają oznaczenia na zbiornikach transportowych. Poznasz przepisy PPOŻ oraz przepisy BHP.

Kurs tdt nalewaki jest podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną. Aby ukończyć kurs nalewaki tdt   i uzyskać kwalifikacje trzeba pozytywnie zaliczyć egzamin końcowy przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.Uprawnienia tdt nalewaki są przyznawane na 5 lat. Kurs nalewaki tdt  są prowadzone zarówno na różne klasy materiałów niebezpiecznych jak i różne typy zbiorników transportowych.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

 • Klasa 2 – Gazy
 • Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Klasa 4.2 – Materiały samozapalne
 • Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 – Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 – Materiały organiczne
 • Klasa 6.1 – Materiały trujące
 • Klasa 6.2 – Materiały zakaźne
 • Klasa 8 – Materiały żrące
 • Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary nie zaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (mąka, cement, nawozy, płyn petrygo, oleje, asfalt, masy bitumiczne i inne)

 

Jakie warunki musi spełniać kursant ?

Aby przystąpić do  kursu nalewaki tdt klient musi:

 • Mieć ukończone 18 lat
 • Minimum zawodowe wykształcenie lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego
 • Poprawne wypełnienie wniosku na egzamin

 

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).