Szkolenia z Azbestu

Szkolenie z Azbestu

Kursy z Azbestu

Od kiedy zbadany ostał rzeczywisty wpływ azbestu na ludzki organizm i okazało się, że jest o bezpośrednio związany z wnikaniem azbestowych włókien do naszego organizmu za pośrednictwem układu oddechowego, zostało wszczęte w tej sprawie konkretne postępowanie.

Włókna azbestu zgromadzone w płucach, zalegają tam, stanowiąc dla naszego zdrowia poważne zagrodzenie – co ciekawe, częściowo wnika on również poprzez skórę.

W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 września 2015 na jakie zdecydował się Minister Zdrowia – azbest znajduje się na liście substancji niebezpiecznych jako substancja o rakotwórczym działaniu, udokumentowanym.

Azbest został sklasyfikowany i oznakowany (Dz. U. Nr 201, poz. 1674), czego konsekwencją jest zobligowanie wszystkich do usuwania azbestowych elementów ze swoich posesji.

Szeroka oferta naszego ośrodka szkoleniowego nie byłaby pełna, gdyby zabrakło w niej szkolenia kwalifikującego do bezpiecznego usuwania  azbestu, jak również kursów adr.Szkolenie z Azbestu

Obie opcje, niezwykle wyspecjalizowane dają ich uczestnikom uprawnienia wielce poszukiwane na rynku pracy, przez co poszerzające perspektywy zawodowe.

Zapraszamy na szkolenie z azbestu do ośrodka szkoleniowego ŁP-EKSPERT!

Uprawnienia azbestowe, jakie kursanci otrzymują po pozytywnym zakończeniu takiego kursu zapewniają możliwość bezpiecznej pracy z materiałem azbestowym – usuwanie go oraz zabezpieczenie. Taka umiejętność na dzisiejszym rynku budowlanym ma niebagatelne znaczenie.

Szkolenie z obsługi i pracy z azbestem w szczególny sposób polecamy:

  • pracodawcom z branży budowlanej
  • osobom kierującym pracownikami w firmach zajmujących się usuwaniem azbestu
  • wszystkim pracownikom, którzy są lub planują być bezpośrednio zaangażowani w takie prace
  • wszystkim osobom, które chcą poszerzyć swoje możliwości na rynku pracy
  • inspektorom odpowiedzialnym za kontrolowanie obecności azbesty w budynkach z ramienia spółdzielni bądź zarządów wspólnot mieszkaniowych. Szkolenie z Azbestuu oraz Kursy z Azbestu Rybnik,Żory,Racibórz,Katowice-Śląsk

Szkolenie z Azbestu

Kursy z Azbestu

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).