Kurs na burty samowyładowcze uprawnienia windy samochodowe

W szerokiej ofercie naszego ośrodka szkoleniowego, wszystkim zainteresowanym obsługą burt samowyładowczych – znanych inaczej jako windy samochodowe, proponujemy kursy nadające odpowiednie uprawnienia w tym kierunku.

 

Kurs na burty samowyładowawcze kierujemy przede wszystkim osobom, które pragną:

  • nabyć nowe kwalifikacje
  • podwyższyć przygotowanie zawodowe
  • uzupełnić przygotowanie do zawodu.

 

Poprzez prowadzony przez wyszkolonych profesjonalistów kurs na burty samowyładowawcze odbywający się w naszym ośrodku można nie tylko zdobyć obszerną wiedzę i umiejętności, ale też zyskać uprawnienia, które w znaczny sposób są w stanie powiększyć szansę na znalezienie dochodowego zajęcia.

Każdy kandydat na operatora burt samowyładowczych, który chce wziąć udział w organizowanym przez nas szkoleniu musi spełniać minimalne wymagania dające mu taką możliwość, tj. mieć ukończony 18 rok życia.

 

Idea kursu na burty samowyładowcze

Głównym założeniem realizowanych przez nas szkoleń jest kompleksowe przygotowanie kandydatów na operatorów burt samowyładowczych do ich profesjonalnej obsługi. W tym celu kursu jest podzielony na część teoretyczną, jak i praktyczną dzięki którym można zdobyć gruntowną wiedzę na ten temat. To sprawia, że obsługa samochodów dostawczych wyposażonych w te urządzenia będzie realizowana przez naszych absolwentów sposób legalny, bezpieczny i profesjonalny.

 

W ramach programu kursanci dowiedzą się między innymi:

  • jak powinien wyglądać dozór techniczny wind samochodowych
  • na czym polega działanie burt samowyładowczych
  • podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • wszystkiego na temat prawidłowej eksploatacji burt samowyładowczych

 

Skontaktuj Się z Nami. Gwarantowana Szybka Odpowiedź

 

 

Na wszystkich chętnych czekają bardzo interesujące i prowadzone przez kompetentnych instruktorów zajęcia praktyczne, zakończone egzaminem na burty samowyładowcze. Po pomyślnym przejściu przez egzamin każdy kursant uzyskuje uprawnienia do obsługi burt samowyładowczych zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak można zapisać się na kurs na burty samowyładowawcze?

 

Zachęcamy do kontaktu z nami dowolną drogą komunikacji – e-mailem, telefonicznie bądź bezpośrednio w ośrodku szkoleniowym. Gwarantujemy atrakcyjne ceny kursów, jak również odpowiednio przygotowane do zajęć zaplecze edukacyjne.

 

Dlaczego kurs u nas?

Nasze szkolenia uczą nie tylko do samego egzaminu, ale do tego by mieć konkretną umiejętność w ręku poprawiającą możliwości na dzisiejszym wielce konkurencyjnym rynku zawodowym.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich bliżej zainteresowanych tematem.

Odpowiemy na wszelkie pytania najszybciej, jak to możliwe.

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).