Badania psychologiczne Rybnik

W swojej ofercie umieściliśmy kilka wariantów badań psychologicznych, które stanowią zazwyczaj podstawę do uzyskania konkretnej pracy, zawodu czy kwalifikacji. Oferowane przez nas badania psychologiczne testy skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób.

Wykonujemy:

  • specjalistyczne badania na broń,
  • badania psychologiczne do wojska,
  • badania kierowców,
  • badania na prawo jazdy .

Poniżej omówione zostały wszystkie warianty badań po kolei.

Na czym polegają psychologiczne badania Rybnik do pracy?

Oferowane przez naszą firmę badania psychologiczne Rybnik do pracy, które wykonywane są przez naszych wykwalifikowanych pracowników, pozwalają klientom w przyjemnej atmosferze zdobyć niezbędne dokumenty i kwalifikacje.

Celem poddania się takim badaniom jest spełnienie wymagań stawianych przez prawo, a także pracodawcę. Wiele stanowisk i zawodów związanych jest ze stresem, koniecznością opanowania czy też zachowania spokoju w różnych sytuacjach. W takich przypadkach niezbędne jest przejście przyszłych pracowników przez specjalistyczne badania psychologiczne Rybnik. tel.500193952 W zależności od stanowiska, zawodu i miejsca oraz warunków pracy takie badania mogą się od siebie różnić. Zawsze jednak przebiegają one na podobnych zasadach, a ich cel jest jeden: zapewnić bezpieczeństwo pracownikowi i otoczeniu. Oferując badania psychologiczne Rybnik, pragniemy zatem ułatwić wykonanie takich badań wszystkim zainteresowanym

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).