Pełnomocnictwo systemu zarządzania bhp

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Nasz ośrodek szkolenia, powstał kilka lat temu, by pomagać w doszkalaniu pracowników. Zatrudniamy najlepszą kadrę, która dba o kursantów i stara przekazać im jak największą wiedzę. Oferujemy różne szkolenia, a jednym z nich jest kurs na pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jest to bardzo przydatne szkolenie, które może przydać się w pracy zawodowej.

Przedsiębiorcy coraz to częściej czuwają nad warunkami pracy swoich pracowników, czyniąc z bhp podmiot zarządzania. Kurs na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ma na celu kompleksowe przygotowanie pracowników do zarządzania polityką bhp w danym przedsiębiorstwie. Uczestnikom szkolenia gwarantujemy przeprowadzenie szkolenia na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, tak by każdy wyniósł z niego jak najwięcej wiedzy, która jest niezbędna do samodzielnego wdrażania i utrzymania w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zatem osoby zainteresowane szkoleniem na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zachęcamy do kontaktu z nami, w celu ustalenia terminu i innych szczegółów dotyczących kursu. Nasz pracownik odpowie na wszystkie pytania, przedstawi ofertę, by kursant od początku wiedział na co się pisze. Kursy przeprowadzane są u nas dwa razy w miesiącu, staramy się dostosować termin i godziny szkoleń, by odpowiadały wszystkim uczestnikom. Po ukończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Będzie się on składał z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Załatwienie egzaminu i wszystkie związane z nim formalności załatwia nasz ośrodek, a więc kandydaci nie muszą się o nic martwić.

Kurs na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jaki oferujemy to nie tylko wyszkolona kadra ucząca i pewność zbudowania odpowiedniej wiedzy i zdobycia kwalifikacji, ale także bardzo atrakcyjna cena. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu!

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).