Kurs na zwyżki Śląsk

Kurs na zwyżki Śląsk

Nasze szkolenia i zajęcia teoretyczne uwzględniają Kurs na zwyżki Śląsk , wśród których najważniejsze do rozwiązania zagadnienia, to m.in.:

  • znajomość podstaw prawnych i aktów powołujących Kurs na zwyżki Śląsk do życia
  • świadomość obowiązków spoczywających na operatorze podestu ruchomego
  • zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa higieny pracy
  • wiedzę z zakresu konstrukcji i budowy inżynieryjnej podestu zwyżki Śląsk
  • zasady obsługi manualnej podestu.

Cel Kursu na zwyżki Śląsk :

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs na zwyżki Śląsk przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach Kurs na zwyżki Śląsk , instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych.

Kurs na zwyżki Śląsk

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).