Kurs pilarza – kursy na pilarki spalinowe i elektryczne

Kurs pilarza – kursy na pilarki spalinowe i elektryczne

Pilarki inaczej nazywane piłami mechanicznymi są podstawowym narzędziem pracy dla stolarzy, leśników, ogrodników i wielu innych.  Jest wiele typów pilarek, dzięki czemu nadają się do szerokiego spektrum równych prac.

Szkolenia na pilarki

Kursy na pilarki powinny być prowadzone wyłącznie przez doświadczonych instruktorów, którzy potrafią przekazać wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Dzięki wiedzy naszych instruktorów poznasz wszystkie potrzebne informacje z zakresu obsługi pił mechanicznych.  Kurs Pilarza gwarantuje całościowe przeszkolenie z budowy wszelkiego typu pilarek oraz ich konserwacji.  Poprzez zdobytą wiedzę będziesz gruntownie przygotowany do pracy z piłami mechanicznymi.

Typy pilarek

Pilarki tarczowe – są to jedne z najpopularniejszych rodzajów pił mechanicznych. Ta pilarka jest wykorzystywana zarówno do cięcia podłużnego jak i poprzecznego. Piły tarczowe zazwyczaj dzielimy ze względu na ich przeznaczenie oraz budowę.

Pilarki łańcuchowe – głownie są wykorzystywane do pozyskiwania drewna. Mogą być one używane w produkcji na skale przemysłową jak i do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pilarki łańcuchowe dzielimy ze w względu na rodzaj silnika. Najpopularniejsze z nich to pilarki spalinowe i pilarki elektryczne. Główną zaletą pilarek spalinowych jest możliwość ich wykorzystywania w miejscach gdzie nie mamy dostępu do prądu. Ich zaletami jest również mobilność jak i wysoka wytrzymałość. Natomiast pilarki elektryczne generują znacznie mniej hałasu w porównaniu do pilarek spalinowych. Kolejnym plusem pilarek elektrycznych jest brak produkcji szkodliwych spalin. Zazwyczaj są wykorzystywane przy przycince krzewów i żywopłotów ze względu na ich małą mobilność i konieczność podłączenia do prądu.

Uprawnienia pilarza – Kurs na Pilarza

Nasi kursanci po ukończeniu szkolenia uzyskują zaświadczenie kwalifikacyjne, które jest bezterminowe. Obejmuje ono wszystkie typy pilarek, dzięki czemu zdobywasz uprawnienia do obsługi wszystkich rodzajów pilarek.

Dzięki ukończonemu szkoleniu zdobywasz większe kwalifikacje do wielu zawodów.  Zdobyte kwalifikacje są niezbędne dla pracowników zakładów drzewnych czy ogrodników terenów zielonych. Osoby posiadające uprawnienia do obsługi wszelkiego typu pilarek mają szerszy wybór w wyborze przyszłej pracy, stają się atrakcyjniejsi na rynku pracy.

Jakie warunki musi spełniać kursant na kurs Pilarza?

Aby przystąpić do szkolenia obsługi pilarek klient musi:

  • Mieć ukończone 18 lat
  • Minimum podstawowe wykształcenie
  • Posiadać zaświadczenie lekarskie wykazujące o braku przeciwwskazań do pracy z pilarkami

Jeśli spełniasz te 3 proste warunki możesz zgłosić się do szkolenia, zdobyć nową wiedzę i umiejętności, poszerzyć swoje kompetencję, dzięki czemu będziesz miał więcej ofert pracy do wyboru i staniesz się atrakcyjniejszy dla potencjalnego przyszłego pracodawcy.

 

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).