Kurs podesty ruchome przejezdne Katowice


Nasze szkolenia i zajęcia teoretyczne uwzględniają podesty ruchome przejezdne (zwyżki) pytania egzaminacyjne Katowice, wśród których najważniejsze do rozwiązania zagadnienia, to m.in.:

  • znajomość podstaw prawnych i aktów powołujących UDT Katowice do życia
  • świadomość obowiązków spoczywających na operatorze podestu ruchomego
  • zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa higieny pracy
  • wiedzę z zakresu konstrukcji i budowy inżynieryjnej podestu
  • zasady obsługi manualnej podestu.

Cel szkolenia podesty ruchome przejezdne Katowice :

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych (zwyzki) Katowice, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych.

kurs na podesty ruchome KatowiceDORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).