Kurs na wózki widłowe/ładowarki teleskopowe Rybnik tel.500193952

Kurs operatora wózków jezdniowych Rybnik z mechanicznym układem podnoszenia (wszystkie typy) w tym wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem i podnoszące człowieka wraz z ładunkiem w kategorii uprawnień IWJO oraz wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia (kategoria IWJO wchłania pozostałe niższe kategorie uprawnień tj. II oraz III WJO)

( sztaplarki, wózki widłowe, unoszące, ciągnikowe, naładowne, specjalne)

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ NAUCZANIA TEORETYCZNEGO ORAZ PRAKTYCZNEGO.

Kurs przygotowuje i uprawnia słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami widłowymi wszelkich typów z napędem w transporcie zakładowym wraz z wózkami specjalizowanymi. Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów.

Kurs prowadzony jest według programu szkolenia wydanym dla naszej firmy dydaktycznej i zarejestrowanym przez AKADEMIĘ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO.

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę nauczania:

Typy stosowanych wózków jezdniowych

Budowa wózka

Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

Wiadomości z zakresu bhp

Rodzaje uprawnień:


1.Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

2.Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.