Kurs wózki widłowe Racibórz

Jeżeli interesuje Cię kurs na wózki widłowe Racibórz zadzwoń tel.500193952

Rodzaje uprawnień:

1.Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem

podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe

z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną

wraz z ładunkiem

(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych

podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

2.Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem

podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków

z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Kurs na wózki widłowe z wymianą butli gazowej jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego .

Jesteśmy certyfikowanym Ośrodkiem szkoleniowym prowadzącym kurs na wózki widłowe Racibórz z wymianą butli gazowej .

ŁP-EKSPERT kurs wózki widłowe Racibórz ZAPRASZA NA KURSY WÓZKI Widłowe WRAZ Z WYMIANĄ BUTLI

DORADCA ADR

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" 1.8.3.1 Adr

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR - DGSA).